English Swedish

SanaApu.com

Suomenkielisten sanapelien ratkaisuun

Kirjainhaku Monihaku Jokerihaku Satunnainen Selityspeli.com Käyttöohjeet Käyttöehdot Yhteystiedot

Käyttöohjeet

Käyttötarkoitus

Tämä sivusto on tarkoitettu löytämään suomenkielisiä, perusmuotoisia sanoja annetuista kirjaimista. Sivustoa voi käyttää auttamaan erilaisten sanapelien kuten Sanapala, Scrabble tai Alfabet ratkaisuissa.

Sivusto tarjoaa neljää erilaista hakupalvelua: Kirjainhakua, Monihakua, Jokerihakua ja Satunnaisten sanojen hakua. Kirjainhaulla voit selvittää, mitä yksittäisiä sanoja annetuista kirjaimista voi saada. Monihaulla voit selvittää, mitä sanakombinaatioita eli anagrammeja annetuista kirjaimista voi saada. Jokerihaulla voit selvittää sanat, kun tiedät sanan tiettyjä kirjaimia ja niiden paikkoja. Satunnainen haulla voit arpoa satunnaisia sanoja ajanviihteeksi erilaisiin pelailuihin. Sanapelit ovat mukavaa ajanvietettä niin yksin kuin yhdessä ja haluammekin kannustaa pelaamaan rehellisesti muita pelaajia kohtaan. Älä siis salaa käytä SanaApua pelatessasi, vaan sopikaa sen käytöstä etukäteen!

Kun olet suorittanut hakusi, voit kopioida leikepöydälle vastaukseksi saadut sanat pienin kirjaimin pilkuilla erotettuna listana KOPIOI SANAT -painikkeella.

Kirjainhaku

Kirjainhaku on hakumuoto, jossa annetuista kirjaimista pyritään löytämään mahdollisimman monta suomenkielistä perusmuotoista sanaa. Hakeminen tapahtuu niin, että KIRJAIMET-kenttään syötetään yhteen ilman välimerkkejä halutut kirjaimet tai haluttu sana, joista erilaiset perusmuotoiset sanavaihtoehdot halutaan löytää. Tämän jälkeen voidaan painaa HAE SANAT-painiketta. Ruudulla näytetään kaikki erilaiset ja eripituiset perusmuotoiset sanat. Esimerkiksi hakukentän EIS hakeminen antaa vastauksiksi: EI, SE, SEI ja IES.

Voit lisätä vapaakirjaimia kysymysmerkeillä (?). Lisää hakukirjaimien perään niin monta kysymysmerkkiä (?), kuin sanassa saa olla hakukirjaimien ulkopuolisia kirjaimia. Esimerkiksi hakukentän ASKL? hakeminen antaa peräti 70 tulosta. Muun muassa ALKU ja ASKEL. ASKL? ei sisällä U-kirjainta, mutta kysymysmerkki korvaa sen puuttumisen. ASKEL sisältää kaikki ASKL? kirjaimet ja kysymysmerkki korvaa lisäksi E-kirjaimen puuttumisen. Tätä ominaisuutta voidaan hyödyntää esimerkiksi sanapeleissä, joista löytyy kysymysmerkkilaattoja

Jos haluaa löytää vain tietyn mittaisia sanoja, voi SANAN PITUUS-kenttään antaa haluamansa sanan pituuden. Esimerkiksi hakukentän TOANK hakeminen sanan pituudella 5 antaa vastaukseksi kaksi sanaa: KANTO ja TANKO. Sanojen pituuksia voi antaa monta, erottamalla ne pilkulla, pisteellä tai välilyönnillä (esim. 5,7,9 tai 4 7 9) tai antamalla vaihteluvälin minkä pituisia sanoja etsii eroteltuna + tai - merkeillä (esim. 4-6 tai 4+6). Vaihteluvälin toisen pään voi jättää auki (esim. 3+ tarkoittaa vähintään kolmen pituisia sanoja ja +3 tarkoittaa samaa kuin 1-3).

ESIINTYY KAIKKI-painikkeella, voit hakea sanoja, joissa esiintyy kaikki annetut kirjaimet. Voit esimerkiksi selvittää missä sanoissa esiintyy vähintään viisi R-kirjainta hakukentän kirjaimilla RRRRR. Vastaukseksi saat PYÖRREVIRTAJARRU ja YORKSHIRENTERRIERI. Myös tähän voit asettaa sanan pituuden. Esimerkiksi hakukentän NOUH sananpituusrajoituksella 5 antaa vastaukseksi 3 sanaa: HUONE, HUONO, NIUHO. Huomaa, että tässä sananpituus ei voi olla pienempi kuin kirjaimien määrä.

Kirjainhakua voidaan käyttää myös etsimään halutusta sanasta tai nimestä muodostettavia muita sanoja. Esimerkiksi hakusana KEVÄT hakeminen antaa vastauksiksi: EVÄ, KEVÄT, TE, TV ja VEK. Jos SANAN PITUUS kenttään antaa samalla haettavan sanan kirjaimien lukumäärän, voidaan selvittää, pystyykö sanasta muodostamaan toisen samanpituisen sanan muuttamalla kirjaimien järjestystä. Esimerkiksi kun hakee hakusanalla KUKKA ja asettaa sanan pituudeksi 5, selviää että kirjaimia muuttamalla samoista kirjaimista saa myös sanan KAKKU.

Kirjainhaun avulla voidaan tutkia ja löytää myös muuta mielenkiintoista: Missä sanoissa esiintyy sama kirjain vain kertaalleen, on mahdollista selvittää syöttämällä hakukirjaimiksi aakkosten kaikki kirjaimet ABCDEFGH... jne. Hyödyntämällä SANAN PITUUS -kenttää voidaan lisäksi melko helposti selvittää, että pisimmät suomenkieliset sanat, joissa ei esiinny samaa kirjainta kahta kertaa ovat MYÖHÄISELOKUVA ja SYDÄNHERMOVIKA. Molemmat siis 14-kirjaimen pituisia.

Kirjainhaku toimii erinomaisesti esimerkiksi Sanapala-mobiilipelin ratkaisujen löytämiseen silloin, kun ei millään keksi puuttuvia sanoja ja pelissä ei pääse eteenpäin. Sanapelit ovat mukavaa ajanvietettä niin yksin kuin yhdessä ja haluammekin kannustaa pelaamaan rehellisesti muita pelaajia kohtaan. Älä siis salaa käytä SanaApua pelatessasi, vaan sopikaa sen käytöstä etukäteen!

Jos et tiedä, mitä jokin vastauksena annettu sana tarkoittaa, voit klikata sanaa ja sinut ohjataan kielitoimistonsanakirjaan sanan selitykseen ja taivutuksiin.

Monihaku

Monihaku löytää annettuja sanoja tai kirjaimia uudelleen järjestelemällä suomenkieliset, perusmuotoiset sanakombinaatiot eli anagrammit annetuista sanoista tai kirjaimista. Sivustoa voi käyttää esimerkiksi oman nimen kirjaimista muodostuvien sanojen etsimiseen tai auttamaan erilaisten sanapelien kuten Sanapala, Scrabble tai Alfabet ratkaisuissa.

Monihaku on hakumuoto, jossa annettujen sanojen tai kirjaimien avulla pyritään löytämään mahdollisimman monta suomenkielistä perusmuotoista sanakombinaatiota, jossa esiintyy kaikki annetut kirjaimet. Hakeminen tapahtuu niin, että KIRJAIMET / SANAT-kenttään syötetään yhteen ilman välimerkkejä halutut kirjaimet tai halutut sanat, joista erilaiset perusmuotoiset sanavaihtoehdokombinaatiot halutaan löytää. Tämän jälkeen voidaan painaa HAE SANAT-painiketta. Ruudulla näytetään kaikki erilaiset anagrammit eli sanakombinaatiot kyseisistä kirjaimista. Esimerkiksi hakukentän OIRRIOT hakeminen antaa vastauksiksi kaksi tulosta: ensimmäiseksi ORI ja TORI, ja toiseksi ORI ja TRIO.

Jos haluaa löytää vain tietyn mittaisia sanoja, voi SANAN PITUUS-kenttään antaa haluamansa sanojen pituudet. Esimerkiksi hakukentän OIURHJEEAN hakeminen sanan pituudella 5 antaa vastaukseksi yhden tulokset, joka sisältää kaksi 5-kirjaimen sanaa AJURI ja OHEEN. Sanojen pituuksia voi antaa monta, erottamalla ne pilkulla, pisteellä tai välilyönnillä (esim. 5,7,9 tai 4 7 9) tai antamalla vaihteluvälin minkä pituisia sanoja etsii eroteltuna + tai - merkeillä (esim. 4-6 tai 4+6). Vaihteluvälin toisen pään voi jättää auki (esim. 3+ tarkoittaa vähintään kolmen pituisia sanoja ja +3 tarkoittaa samaa kuin 1-3).

Monihakua voidaan käyttää etsimään nimestä muodostuvia anagrammeja. Esimerkiksi MATTIMEIKÄLÄINEN hakusanalla sananpituudella 5-10 antaa 194 vastausta, joista löytyy esimerkiksi hauska tulos kuin KANIINI TEMMELTÄÄ. Tätä ominaisuutta voi hyödyntää vaikka uuden vauvan nimen arvuutteluleikeissä tai vaikkapa apuna taiteilijanimeä tai nimimerkkiä itselleen miettiessä.

Monihaku voi toimia sanapelien ratkaisemisessa peleissä, joissa kirjaimista on keksittävä mahdollisimman monta sanaa, niin että kaikki kirjaimet tulee käytettyä, näin voi päästä esimerkiksi jumiutuneessa pelissä eteenpäin. Sanapelit ovat mukavaa ajanvietettä niin yksin kuin yhdessä ja haluammekin kannustaa pelaamaan rehellisesti muita pelaajia kohtaan. Älä siis salaa käytä SanaApua pelatessasi, vaan sopikaa sen käytöstä etukäteen!

Monihaku suorittaa paljon laskentaa tuloksia tuottaakseen. Tämän vuoksi sille ei tulisi antaa hakukentässä liian suurta määrää kirjaimia. Mitä enemmän kirjaimia antaa, sitä tärkeämpää olisi asettaa haettavien sanojen pituudelle rajoituksia. Prosessoinnin kestoa arvioidaan latausanimaation keskellä olevasta numerosta. Haku on valmis, kun numero nousee sataan (100). Jos näyttää siltä, että haku kestää liian kauan, voit painaa peruutuksen rasti-painiketta ja yrittää uudelleen pienemmällä määrällä kirjaimia tai antamalla tiukemman sananpituuden määrityksen.

Jokerihaku

Jokerihaku on hakumuoto, jossa tiedetään sanan tietyt kirjaimet sekä niiden paikat ja halutaan löytää erilaiset suomenkieliset perusmuotoiset sanavaihtoehdot tähän. Sivustoa voi käyttää auttamaan erilaisten sanapelien kuten Sanapala, Scrabble tai Alfabet ratkaisuissa, mutta se saattaa toimia hyvin myös ristikoiden ratkaisuun.

Hakeminen tapahtuu siten, että HAKUSANA-kenttään syötetään haettava sana ja kaikkien tuntemattomien kirjainten paikalle laitetaan kysymysmerkki (?). Tämän jälkeen voidaan painaa HAE SANAT-painiketta. Ruudulla näytetään kaikki perusmuotoiset sanat, jotka sopivat hakusanaan. Esimerkiksi hakukentän KOU?U hakeminen antaa vastaukseksi kaksi sanaa: KOULU ja KOURU.

Hakukentässä voi käyttää tähti (*) operaatiota. Tähti operaatio korvaa kuinka monta kysymysmerkkiä tahansa. Tällöin voidaan esimerkiksi hakea kaikki sanat jotka alkavat tai päättyvät tietyllä tavalla ja vastaukseksi saadaan kaikki sanat huolimatta sanojen pituudesta. Esimerkiksi ÄVER* hakusanalla saadaan vastauksiksi: ÄVERIÄISYYS, ÄVERIÄS ja ÄVERIÖITYÄ.

Käyttämällä useampaa tähti (*) operaatiota, voidaan selvittää sanoja joissa esiintyy tietty sana tai tietty kirjainjono. Esimerkiksi *TIKAS* hakemalla saat 21 vastausta, joissa mm. TIKASAUTO, AISTIKAS, AMMATTIKASVATUS.

Jokerihakua voidaan käyttää listaamaan tietyn pituiset suomenkieliset perusmuotoiset sanat, jotka alkavat tietyllä alkukirjaimella. Esimerkiksi hakukentän G??? hakeminen antaa vastaukseksi sanat GINI, GNUU, GOLF, GRAY, GURU.

Vastaavasti voidaan etsiä myös tietyn pituiset sanat, jotka päättyvät tiettyyn kirjaimeen. SanaApua käyttäen, voidaan siis esimerkiksi helposti todentaa, että L-kirjaimeen päättyviä perusmuotoisia suomenkielisiä sanoja on reilusti enemmän kuin usein väitetyt seitsemän. Jo pelkästään kuuden kirjaimen pituisia L-kirjaimeen päättyviä sanoja löytyy hakusanalla ?????L kaikkiaan 11 kappaletta: DIESEL, GOSPEL, KANNEL, KENNEL, KYYNEL, PASCAL, PETKEL, SAMMAL, SEPPEL, TAIVAL, VEMMEL. Vastaavasti viiden pituisia vielä 9 kappaletta: ASKEL, KAJAL, MOSEL, NIVEL, OMMEL, SISAL, SKOOL, SÄVEL ja TRIAL.

Edellä kuvattuun tyyliin voidaan toki etsiä myös eksoottisemmin vaikkapa 5-kirjaimen pituisia sanoja, joiden toinen ja kolmas kirjain on Ö, tämä onnistuu hakusanalla: ?ÖÖ?? tai 7-kirjaimen pituisia sanoja, jotka päättyvät TY hakusanalla: ?????TY. Ensimmäinen antaa vastaukseksi: FÖÖNI, KÖÖRI, RÖÖKI, RÖÖRI ja jälkimmäinen: ILMETTY ja ROYALTY.

Jokerihaku voi toimia parhaiten erilaisissa ristisanapulmissa tai ristikoissa. Varsinainen ristikkojen ratkaisija SanaApu ei ole, koska niissä käytetään usein erisnimiä, paikkoja, murteita ja taivutusmuotoja. Näitä SanaApu ei tällä hetkellä tue.

Jos et tiedä, mitä jokin vastauksena annettu sana tarkoittaa, voit klikata sanaa ja sinut ohjataan kielitoimistonsanakirjaan sanan selitykseen ja taivutuksiin. Jos esimerkiksi ihmettelet, miksi GRAY on suomenkielinen sana, kielitoimistonsanakirja kertoo, että se on absorboituneen säteilyannoksen mittayksikkö.

Satunnainen

Satunnainen on hakumuoto, jossa voit hakea satunnaisia suomenkielisiä sanoja. Hakua voi käyttää esimerkiksi Alias-tyyppiseen pelailuun, jossa ystävien kesken voi arvuutella satunnaisia sanoja selittämällä niitä niin, että itse sanaa ei saa selityksessä sanoa.

Hakeminen tapahtuu siten, että SANOJEN MÄÄRÄ-kenttään syötetään, montako satunnaista sanaa haluaa saada. Halutessaan SANOJEN PITUUS-kenttään voi antaa sanojen pituuteen rajoituksia. Tämän jälkeen voidaan painaa HAE SANAT-painiketta. Ruudulla näytetään satunnaiset perusmuotoiset sanat, jotka sopivat sanan pituuden rajoituksiin.

Nopeiten satunnaisia sanoja voi hakea painamalla HAE SANAT-painiketta ilman mitään lisämäärityksiä. Tällöin haku palauttaa yhden sattumanvaraisen sanan, joka voi olla minkä pituinen tahansa.

Jos haluaa saada vain tietyn mittaisia sanoja, voi SANOJEN PITUUS-kenttään antaa haluamansa sanojen pituuden tai pituudet. Kenttään voi asettaa yksittäisen numeron (esim. 5). Useamman pituuden voi erottaa toisistaan pilkulla, pisteellä tai välilyönnillä (esim. 5,7,9 tai 5 7 9). Vaihteluvälin voi antaa + tai - merkeillä eroteltuna (esim. 4-6 tai 4+6). Vaihteluvälin toisen pään voi jättää auki (esim. 3+ tarkoittaa vähintään kolmen pituisia sanoja ja +3 tarkoittaa samaa kuin 1-3).

Satunnainen hakua voi käyttää mukavana ajanvietteenä, kun Alias peliä ei ole saatavilla tai se tuntuu liian helpolta. Peliä voi pelata esimerkiksi niin, että otetaan aikaa, kauanko tietyn sanamäärän selittäminen kestää tai vastaavasti niin, että selittäjä saa valita yhden sanan selitettäväksi tietystä määrästä sanoja.

Haastetta pelailuun saa sillä, että selittää vain sanoja, jotka ovat esimerkiksi 10-20 merkkiä pitkiä. Tällöin selitettäväksi voi tulla esimerkiksi sanoja kuten: VÄESTÖNSIIRTO, EDUSTUSMENOT tai VENTTIILIKONEISTO.

Palvelun koostamiseen käytetty aineisto

SanaApu palvelun koostamiseen on käytetty Kotimaisten kielten keskuksen 30.4.2024 päivitettyä nykysuomen sanalistaa. Saatavissa täältä.

Sanahakujen tuloksista klikkaamalla pääsee Kotimaisten kielten keskuksen kielitoimistonsanakirjaan sanojen selityksiin ja taivutuksiin.